Η WIND Hellas, από τις κορυφαίες εταιρείες του τηλεπικοινωνιακού κλάδου, εφαρμόζει τις αυτοματοποιημένες και ασφαλείς λύσεις που προσφέρουν η Impact σε συνεργασία με την Pylones Hellas AE, για την ηλεκτρονική παραλαβή αρχείων τιμολογίων και την αυτόματη ενσωμάτωσή τους στο σύστημά της, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (i connect) και την άυλη ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων που εκδίδει σε περισσότερους από 400 συνεργάτες (Paperless Connect).
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών της με τους συνεργάτες της και η παράλληλη μείωση των λειτουργικών εξόδων της μέσω μιας ασφαλούς, αξιόπιστης, διάφανης λύσης, η οποία με ένα εύκολα διαχειριζόμενο τρόπο της προσφέρει μια πληθώρα ωφελειών, όπως:

  • Αυτοματοποίηση της επικοινωνίας και των επιχειρηματικών διαδικασιών
  • Βελτιστοποίηση της διαδικασίας τιμολόγησης και της ποιότητας των δεδομένων
  • Μείωση / Κατάργηση της εκτύπωσης, της αποστολής και του κόστους αποστολής (π.χ. ταχυδρομείο, courier)
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση με απευθείας σύνδεση στο οικείο portal της εταιρείας
  • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών ελέγχου
  • Αξιόπιστη και έγκαιρη ανταλλαγή σημαντικών οικονομικών πληροφοριών
  • Βελτίωση των πελατειακών της σχέσεων.

Η WIND Ελλάς, με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευθύνης της προς το περιβάλλον, εφαρμόζοντας την e-Invoicing λύση της Impact, τοποθέτησε ένα ακόμα θεμέλιο λίθο στην κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά της, αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας.