ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | INTRANET PROJECT


Η Impact ανέπτυξε για τον Χρυσό Οδηγό ένα σύγχρονο Intranet Portal, με ειδικό εικαστικό προσαρμοσμένο έτσι ώστε να καλύψει την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών και κατά-τόπους γραφείων της εταιρείας. Με την δημιουργία του Intranet Portal, ο Χρυσός Οδηγός, βελτίωσε την οργάνωση και στον διαμοιρασμό της διασκορπισμένης εταιρικής πληροφορίας αλλά και την συστηματοποίηση των επιμέρους πολύπλοκων διαδικασιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διεύθυνσης Marketing.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

 
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ;
Επικοινωνήστε μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στέλνοντάς μας e-mail.