2003 ΒΡΑΒΕΙΟ RAD AWARDS


Best Use of dotNET Technologies
Ως η σημαντικότερη διάκριση μπορεί να χαρακτηριστεί η κατοχή του βραβείου “Βέλτιστη Χρήση των dotNET τεχνολογιών – “Best Use of dotNET Technologies”, που απέσπασε η Information Systems Impact χάρη της υπηρεσίας i@Connect, στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού Application Development RAD Awards 2003, τον Απρίλιο του 2003. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Information Systems Impact αποσπά ένα πολύτιμο διεθνές βραβείο από την Microsoft EMEA με την υποστήριξη των εταιρειών EMC2 και Intel αφού επιλέχτηκε ως τελική υποψήφια μεταξύ 100 άλλων συμμετεχόντων εταιρειών προερχόμενες κυρίως από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η βράβευση αναγνωρίζει την τεχνολογική καινοτομία και αρτιότητα των eBusiness λύσεων της Information Systems Impact, λύσεις που αφομοιώνουν την dotNET Τεχνολογία η οποία μπορεί να έχει εφαρμογή σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο και πολύ περισσότερο στο Λιανεμπόριο, o oποίος είναι μεγάλης στρατηγικής σπουδαιότητας για τη Microsoft, παγκοσμίως.