Η NEXANS HELLAS AE, η πλέον πρωτοπόρος εταιρεία στο κλάδο των καλωδίων, εφαρμόζει την λύση της Impact, Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση, Archiving Connect, των παραστατικών που εκδίδει, έχοντας παράλληλα την δυνατότητα άυλης ηλεκτρονικής αποστολής μέσω της Paperless Connect πλατφόρμας.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία με στόχο την βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, αρχειοθετεί τα παραστατικά που εκδίδει, οργανωμένα και βάσει πληθώρας κριτηρίων (π.χ. ΑΦΜ, Επωνυμία, Ημερομηνία, Τύπος Παραστατικού κ.α.) έχοντας παράλληλα την δυνατότητα να αποστείλει στους πελάτες που επιθυμεί τα αξιακά παραστατικά.
Κατά αυτό τον τρόπο, Εξοικονομεί κόστος από την σημαντική μείωση ή και κατάργηση της εκτύπωσης των τιμολογίων αλλά και χώρο καθώς αρχειοθετεί ηλεκτρονικά, Αξιοποιεί ποιοτικότερα το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και έχει την δυνατότητα να Αναζητά και να Ανακτά άμεσα και οργανωμένα τα αρχειοθετημένα τιμολόγια.