Το έργο myDATA αποτελεί μια καινοτομία ψηφιακού μετασχηματισμού στα μέχρι πρότινος φορολογικά δρώμενα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. H εφαρμογή του myDATA ξεκίνησε ήδη επιτυχώς την 1η Οκτωβρίου 2021 και αφορά στην ηλεκτρονική αποστολή φορολογικών στοιχείων (κυρίως στοιχεία τιμολογίων) προς τις κρατικές αρχές.

Πλέον όμως της φορολογικής υποχρέωσης, το έργο αυτό έρχεται προκειμένου να προσφέρει μια επιτάχυνση στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών των εταιρειών και να τους προσφέρει πολλαπλά οφέλη.

Αποτελεί μια εξαιρετική αφορμή για να υιοθετήσουν οι εταιρείες παράλληλα την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιοποιώντας όλη τη διαδικασία της, άλλοτε παραδοσιακής, τιμολόγησης με αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών και διαχειριστικών τους εξόδων, αλλά και την ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης σε όλη τη διαδικασία τιμολόγησης.

Με την υπηρεσία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η πρόσβαση στα παραστατικά γίνεται εύκολη και ασφαλής, η παραγωγικότητα αυξάνεται εφόσον μειώνεται ο χρόνος της καθημερινής διαχείρισης των τιμολογίων, η παράδοση των εγγράφων γίνεται εγκαίρως και σωστά ενώ επιπλέον υπηρεσίες όπως η αυτόματη ενημέρωση του ERP έρχονται να ολοκληρώσουν τα πολλαπλά οφέλη που απολαμβάνει η εταιρεία.

Επιπλέον, οι καλές πρακτικές βιωσιμότητας του οργανισμού σας είναι πλέον μετρήσιμες και αποδίδουν long-term αξία στην ΕΚΕ σας. Μειώνοντας τη χρήση χαρτιού και φυσικών πόρων, μειώνεται το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα που μεταφράζεται σε λιγότερα κομμένα δέντρα, μείωση κατανάλωσης νερού και μηδενική εκπομπή ρύπων που χρειαζόταν η άλλοτε φυσική μεταφορά των τιμολογίων στους τελικούς παραλήπτες.

Ανακαλύψτε την καινοτομία που προσφέρει η λύση μας PaperlessConnect!

Η IMPACT, μέσω της πλατφόρμας WeDoConnect έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κοινότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη ΝΑ Ευρώπη και συνεχίζει να αναπτύσσει το δίκτυο των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων που την εφαρμόζουν δίνοντας έτσι λύσεις προστιθέμενης αξίας μετατρέποντας παράλληλα τη φορολογική υποχρέωση σε επιχειρησιακό και λειτουργικό όφελος για κάθε επιχείρηση.