ΠΟΛ 1004/04-01-2013: Διευκρινιστική ΠΟΛ για τον ΚΦΑΣ. Διευκρίνηση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση (άρθρο 2 ΚΦΑΣ). Παρόλο που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία του 2010 περί ίσης μεταχείριση χαρτιού με ηλεκτρονικού, παράλληλα θέτει όρο για την εξασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας.

pdf-iconΚατεβάστε το PDF