ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκά πρότυπα, οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα δίνουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να παύσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς – Ελληνικό φαινόμενο, μοναδικό για ολόκληρο την Ευρώπη – και αντί αυτών να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπογραφές με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά τους με μια ενιαία λύση η οποία υπογράφει ψηφιακά τα παραστατικά (ψηφιακή υπογραφή).

Η Information Systems Impact, πιστή στο όραμά της για συνεχή τεχνολογική εξέλιξη των λύσεων της, προσφέρει πλέον στις εταιρείες που το επιθυμούν τη δυνατότητα χρήσης προηγμένων ψηφιακών ηλεκτρονικών υπογραφών, για να αρχειοθετούν ηλεκτρονικά τα παραστατικά τους με τη λύση Archiving Connect ή/και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά τους μέσω της υπηρεσίας Paperless Connect.

Η λύση είναι εύκολη στην υλοποίηση, ανεξάρτητη από την τεχνολογική υποδομή της εταιρίας και δεν απαιτεί την εγκατάσταση H/W, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και σε περιβάλλον cloud. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί εξ’ αρχής σε εταιρίες που έχουν καταργήσει τους φορολογικούς μηχανισμούς, αλλά και σε εταιρείες που χρησιμοποιούν και στη πορεία προτίθεται να καταργήσουν, όπως επιτυχημένα έκαναν ήδη έκαναν εταιρείες όπως οι Βusiness Exchanges SA (εταιρία του Ομίλου Eurobank) και Nexans ΑΒΕΕ.

Προφανώς η λύση της Impact παραμένει συμβατή για όσες εταιρίες επιθυμούν να συνεχίσουν φορολογικούς μηχανισμούς ή και την σταδιακή μετάβαση σε ψηφιακές υπογραφές.

Πληροφοριακά σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων) θα πρέπει να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα των τιμολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, από τη χρονική στιγμή της έκδοσής τους έως τη λήξη της περιόδου φύλαξής τους. Ο Κ.Φ.Α.Σ προτείνει τρεις ενδεικτικά τρόπους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, που μπορούν να διασφαλίσουν την αυθεντικότητα της προέλευσης, την ακεραιότητα του περιεχομένου και την αναγνωσιμότητα του τιμολογίου:

1. Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI), εφόσον εξασφαλίζει την αναγνωσιμότητα.
2. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή (Digital Signature), όπως προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 – ΦΕΚ A’125.
3. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με χρήση Φορολογικού Μηχανισμού (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ), όπως ορίζεται από το Νόμο 1809/1988 ΦΕΚ A’222.

Προς διευκρίνιση:

  • Αυθεντικότητα Προέλευσης σημαίνει διασφάλιση της ταυτότητας του εκδότη του παραστατικού
  • Ακεραιότητα Περιεχομένου σημαίνει εξασφάλιση ότι το ηλεκτρονικό παραστατικό δεν έχει αλλοιωθεί
  • Αναγνωσιμότητα σημαίνει εξασφάλιση της αναγνωσιμότητας του παραστατικού από ανθρώπινο παράγοντα.