Η εμπειρία της IMPACT συνδυάζεται με την άριστη γνώση της ευρωπαϊκής αγοράς όπου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (European E-Invoicing Service Providers Association, EESPA), η IMPACT ενημερώνεται άμεσα για τις τάσεις, τις αλλαγές αλλά και τις νομοθετικές τροποποιήσεις που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύοντας έτσι την ήδη υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει.

Ο EESPA ασχολείται με επίκαιρα θέματα όσον αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση που μπορεί να συμβαίνουν σε άλλες χώρες και αναμένεται να έρθουν και στην χώρα μας. Για παράδειγμα η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις Β2Β συναλλαγές που έγινε στην γείτονα χώρα Ιταλία το 2019 τι αλλαγές έφερε;

Πως οι επιχειρήσεις στην αρχή στην Ιταλία ήταν αντίθετες και αυτήν την στιγμή είναι ένθερμοι υποστηρικτές του εγχειρήματος κυρίως λόγω των πολλών ωφελειών που έχει για τις επιχειρήσεις η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αντίστοιχα η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Γαλλία για τις κρατικές προμήθειες (B2G) οδήγησε πολλές επιχειρήσεις (πάνω από 1 εκ.) ταχύτερα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και σε μια πολύ αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση με το κράτος.

Όμως ο EESPA ασχολείται και με θέματα beyond e-invoicing. Για παράδειγμα πως μπορεί να συνδυαστεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση με το επόμενο βήμα που είναι η πληρωμή του τιμολογίου ή αντίστοιχα η χρηματοδότηση του.

Τέλος σημαντικό θέμα της ατζέντας του EESPA είναι και η διαλειτουργικότητα των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το γνωστό και ως roaming. Δηλαδή πώς μια εταιρία στην Ελλάδα με πάροχο την IMPACT θα μπορέσει να επικοινωνήσει και να ανταλλάξει ηλεκτρονικά τιμολόγια με μια εταιρία στην Ευρώπη ή παγκόσμια που έχει τον δικό της πάροχο.

Η IMPACT ήδη έχει καλύψει με τον τρόπο αυτό το roaming στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης με αντίστοιχες συμφωνίες με πάνω από έξι παρόχους του εξωτερικού.