Τη νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-Invoicing) διαθέτει από την 1η Ιουνίου, η Business Exchanges SA, θυγατρική της Eurobank.
Η Business Exchanges θυγατρική της Eurobank EFG, στο πλαίσιο ανάπτυξης νέων υπηρεσιών που συμπληρώνουν το αντικείμενο δράσης της (ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας εταιριών) και σε συνεργασία με την Information Systems Impact, παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να καταργήσει την αποθήκευση και την αποστολή τιμολογίων σε έντυπη μορφή, μεταξύ του εκδότη και του παραλήπτη.

Μέσω της υπηρεσίας e-Invoicing ο εκδότης του παραστατικού έχει τη δυνατότητα της αυτόματης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και αποστολής του, ενώ ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής παραλαβής και καταχώρησης του παραστατικού.
Τα οφέλη από την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι πολλαπλά και σημαντικά για τις επιχειρήσεις (εκδότες / παραλήπτες παραστατικών):

  • Εξοικονόμηση κόστους από την σημαντική μείωση ή και κατάργηση της εκτύπωσης των τιμολογίων (χαρτί, toner κτλ)
  • Εξοικονόμηση χώρου φυσικής αρχειοθέτησης τιμολογίων (διατήρηση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή)
  • Εξοικονόμηση χρόνου από την αυτοματοποίηση και την βελτιστοποίηση των διαδικασιών αρχειοθέτησης και τιμολόγησης
  • Ποιοτικότερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (άμεση και αυτόματη αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων)
  • Άμεσος και οργανωμένος τρόπος αναζήτησης και ανάκτησης αρχειοθετημένων τιμολογίων
  • Εγγυημένη και με ασφάλεια αποστολή των παραστατικών ηλεκτρονικά στους πελάτες της επιχείρησης και ενημέρωση για την αποστολή / παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες της Business Exchanges και οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς βάσει των αναγκών τους, περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης (Archiving@BE) των τιμολογίων (αλλά και γενικότερα των παραστατικών), που μπορεί να γίνει από την υπηρεσία ή τοπικά στην επιχείρηση
  • Υπηρεσία Άυλης Ηλεκτρονικής Διακίνησης τιμολογίων (Paperless@connect) που αφορά την κατάργηση του χαρτιού και του παραδοσιακού τρόπου αποστολής (ΕΛΤΑ, courier…) τόσο από τον εκδότη όσο και από τον παραλήπτη.

Η Business Exchanges SA είναι εξειδικευμένη σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιδρύθηκε το 2001 με αποστολή την προώθηση νέων μορφών ηλεκτρονικών εταιρικών συναλλαγών, όπως ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονικές διαπραγματεύσεις τιμών κ.λ.π.