Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου η IMPACT διοργάνωσε ένα δωρεάν ενημερωτικό σεμινάριο στα Ιωάννινα, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνώ & Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Ιωαννίνων, για τα μέλη της Ομοσπονδίας, αλλά και τους υπόλοιπους επαγγελματίες της περιοχής. Το θέμα του σεμιναρίου ήταν «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανικό Εμπόριο & στο Δημόσιο».
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ανάλυση του θεσμικού πλαισίου που περιβάλει την κατάργηση των φορολογικών μηχανισμών στο λιανικό εμπόριο, καθώς και την υποχρεωτικότητα αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του Δημοσίου από τον πρώτο εισηγητή του σεμιναρίου, κ. Γιάννη Τριανταφύλλου, φοροτεχνικό σύμβουλο. Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν για τη λύση που προσφέρει η IMPACT για αυτήν τη νέα πρόκληση για τις επιχειρήσεις, την υπηρεσία EINVOICING για B2C, B2B και B2G συναλλαγές, από τον εμπορικό διευθυντή της IMPACT, κ. Δημήτρη Κωστούλα. Τέλος, πριν τη λήξη του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις δικές τους ερωτήσεις, οι οποίες απαντήθηκαν από τους εισηγητές.

Μάθετε περισσότερα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση εδώ.