ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ: September 2017

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ IMPACT & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB SITES & B2B ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

25 September, 2017


Λαμβάνοντας ως τιμή το αίτημα της ΕΕΑΑ για την δημιουργία του εταιρικού της web site, η Impact ανέπτυξε ένα σύγχρονο και λειτουργικό web site, το οποίο λειτουργεί στην διεύθυνση http://www.herrco.gr. Η ιδιαιτερότητα που έπρεπε να καλυφθεί μέσω του νέου web site ήταν ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται η ΕΕΑΑ διαχωρίζεται σε 3 ομάδες (Δήμοι, Επιχειρήσεις, Πολίτες), και έτσι η εικαστική παρουσίαση [...]
Περισσότερα