Μεγάλες και σημαντικές εταιρείες από το φαρμακευτικό κλάδο όπως, η Genesis Pharma ΑΕ, η Pharmathen ΑΕ, η Teva Hellas ΑΕ και ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού Έβρου, επέλεξαν τις e-Invoicing λύσεις της Impact, Archiving Connect και Paperless Connect, για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών τιμολόγησης-αρχειοθέτησης εξοικονομώντας σημαντικό διαχειριστικό κόστος.

Κάθε μία από τις εταιρείες έχει τις δικές της ξεχωριστές ανάγκες και χαρακτηριστικά, οι e-Invoicing λύσεις όμως έρχονται να καλύψουν, στον μέγιστο βαθμό, την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των λογιστικών παραστατικών που εκδίδουν, την αυτοματοποίηση της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των υπογεγραμμένων από τους πελάτες αντιγράφων παραστατικών (π.χ. Δελτία Διακίνησης) και την οργανωμένη, εγγυημένη και ασφαλής (με πιστοποίηση ISO 27001) αποστολή/παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω της πρωτοποριακής υπηρεσίας Paperless Connect.

Σημαντικό είναι ότι οι λύσεις εφαρμόζονται άμεσα ή έμμεσα από περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, ενώ υποστηρίζεται από την μοναδική στην Ελλάδα Ομάδα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που περιλαμβάνει τις εταιρείες: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, BE (θυγατρική της Eurobank), CPI, Impact, Pylones Hellas και Unisystems. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στο www.paperless-connect.gr.