Η Sephora Greece, το κορυφαίο brand περιποίησης με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, επέλεξε την IMPACT και την αυτοματοποιημένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαβίβασης παραστατικών, EINVOICING, στην εφαρμογή myData της ΑΑΔΕ.  Συγκεκριμένα, η υπηρεσία της IMPACT εφαρμόζεται πλήρως τόσο για συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα της Sephora όσο και για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και για τις πωλήσεις μέσω της υπηρεσίας Click & Collect.

Μέσα από την υπηρεσία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου, η IMPACT, μέλος του Ομίλου εταιρειών SOFTONE και κορυφαίος πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης και EDI, εξασφαλίζει μια σειρά από σημαντικές λειτουργίες. Αυτές περιλαμβάνουν την αυθεντικοποίηση προέλευσης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας του περιεχομένου των τιμολογίων/αποδέιξεων, τη δημιουργία ηλεκτρονικών παραστατικών σύμφωνα με τον Εθνικό Μορφότυπο, την ηλεκτρονική τους αρχειοθέτηση, αλλά και τη διαβίβαση παραστατικών, με παράλληλη ενημέρωση της εφαρμογής myDATA της ΑΑΔΕ. Αντίστοιχα, Η υπηρεσία EINVOICING επιτρέπει την αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου στους τελικούς πελάτες και την ενημέρωση του ERP του εκδότη με τα στοιχεία αυθεντικοποίησης και ενημέρωσης του myDATA.

Η Sephora Greece ωφελείται πολλαπλά, καθώς η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή τιμολογίων/αποδείξεων και η κατάργηση χρήσης φορολογικών μηχανισμών ενισχύει τη λειτουργική της αποδοτικότητα και η μείωση του χρόνου από την καθημερινή διαχείριση των παραστατικών αυξάνει την παραγωγικότητα. Παράλληλα, μειώνεται σημαντικά το κόστος που σχετίζεται με την παραδοσιακή διαδικασία διαχείρισης παραστατικών (εκτύπωση, αποθήκευση, χειρισμός, ανάκτηση κ.λπ.), ενώ η παράδοση των εγγράφων γίνεται πάντα εγκαίρως, χωρίς απώλειες ή λάθη!

Ο κος Άγγελος Μπακέας, Οικονομικός Διευθυντής των Sephora Greece, δήλωσε σχετικά: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί πια τον πιο αξιόπιστο τρόπο προκειμένου να επιτευχθεί η διαφάνεια και η γρηγορότερη διεκπεραίωση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις. Στην προσπάθειά μας αυτή, είμαστε χαρούμενοι που έχουμε σύμμαχο την IMPACT και την αξιόπιστη υπηρεσία που δημιούργησε για την ηλεκτρονική έκδοση και διαβίβαση παραστατικών στο myDATA μέσω πιστοποιημένου Παρόχου».

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία της IMPACT: https://einvoicing.gr/mydata