Ο EESPA, Πανευρωπαϊκός Σύνδεσμος Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης γιόρτασε στις Βρυξέλλες, τη 10η επέτειό του. Μία δεκαετία σκληρής δουλειάς, επιμονής και επιτευγμάτων σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την αυτοματοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο EESPA δρα ως εμπορική ένωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για μια μεγάλη και δυναμική κοινότητα Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, που αποτελείται από οργανισμούς που παρέχουν χρηματοοικονομικές, τεχνολογικές και business outsourcing υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες δικτύου και EDI.

Σε αυτό το σημείο-ορόσημο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο κ. William Drakos, Managing Director της IMPACT (μέλος του EESPA από το 2014), εξελέγη για άλλα δύο χρόνια μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου.
Αυτή η εκλογή τιμά την IMPACT και τη τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης σχετικά με τις τάσεις, τις αλλαγές αλλά και τις νομοθετικές τροποποιήσεις που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στις βέλτιστες πρακτικές για την ευρεία υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα οφέλη της. Ταυτόχρονα η IMPACT εκπροσωπεί την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις Βρυξέλλες, ο William Drakos είχε επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ειδικής ομάδας εργασίας του EESPA σχετικά με την επόμενη ημέρα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην αλυσίδα εφοδιασμού που είναι η χρηματοδότηση των τιμολογίων και οι λύσεις σχετικά με τους τρόπους πληρωμής τους.