Η SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ, εμπιστεύτηκε την IMPACT, τον μεγαλύτερο πιστοποιημένο πάροχο,  και ψηφιοποίησε τις διαδικασίες φορολογικής υποχρέωσης με τη λύση myDATAConnect για τη διαβίβαση των ηλεκτρονικών παραστατικών της στην εφαρμογή myDATA της ΑΑΔΕ.

Ταυτόχρονα, εχοντας ήδη επιλέξει τη λύση PaperlessConnect για την αποστολή & λήψη άυλων ηλεκτρονικών παραστατικών, ενισχύει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συμβάλλοντας στις καλές πρακτικές αειφορίας και διαχείρισης φυσικών πόρων που εφαρμόζει.

Με τις λύσεις της IMPACT οι επιχειρήσεις αποκομίζουν σημαντικά οφέλη όπως είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, η αυτοματοποίηση στη διαχείριση των παραστατικών τους και η βελτιστοποίηση των εσωτερικών τους διαδικασιών, προσθέτοντας πραγματική προστιθέμενη αξία στο προϊόν τους.