Η LeasePlan, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων οχημάτων, έχει επιλέξει την υπηρεσία EDI Connect της IMPACT για την αυτόματη καταχώρηση των παραστατικών των προμηθευτών της αλλά και την υπηρεσία Paperless Connect για την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών που εκδίδει στους πελάτες της.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, η IMPACT αξιοποίησε τον μορφότυπο του τιμολογίου που παράγεται για τους σκοπούς της διαβίβασης στο myDATA, από μεγάλο όμιλο εμπορίας αυτοκινήτων – προμηθευτή της LeasePlan και χρησιμοποίησε τα δεδομένα απλοποιώντας σημαντικά την διαδικασία διασύνδεσης της LeasePlan με τον συγκεκριμένο προμηθευτή της.

Η υπηρεσία EDI Connect αποτελεί την πλέον διαδεδομένη υπηρεσία ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, για την ασφαλή και αυτοματοποιημένη καταχώρηση στα μηχανογραφικά τους συστήματα των στοιχείων παραστατικών που ανταλλάσσουν.