Η IMPACT συμμετείχε ως χορηγός στο επετειακό 20ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών της KPMG: “CFOs: Established role, new perspectives”.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 διαδικτυακά με live μετάδοση.

O κ. William Drakos, Γενικός Διευθυντής της IMPACT μίλησε για το πέρασμα από το myDATA, που αποτέλεσε το μεγαλύτερο project Μαζικής Ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στην Beyond myDATA εποχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η οποία επιφέρει τα ουσιαστικά οφέλη για τις επιχειρήσεις μέσω της αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών και της μείωσης του κόστους της τιμολόγησης.

Ωστόσο ο ψηφιακός μετασχηματισμός έρχεται και μέσω της B2G (Business to Government) ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπου πλέον μπαίνουμε σταδιακά στην υποχρεωτικότητα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης προς το κράτος γεγονός που έχει άμεσα οφέλη τόσο για το κράτος όσο και για τις εταιρείες.
Πολύ σημαντικά και τα οφέλη για το περιβάλλον που έχει αυτή η μετάβαση, με βασικότερη τη μείωση του αποτυπώματος CO2 στο περιβάλλον μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού και της υιοθέτησης πρακτικών που ενισχύουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των σύγχρονων εταιρειών.