Η IMPACT, ως κορυφαίος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη ΝΑ Ευρώπη, πρωτοστατεί στο χώρο της βιώσιμης ανάπτυξης, με ψηφιακές λύσεις που συμβάλλουν ενεργά στη μείωση του αποτυπώματος κάθε επιχείρησης που τις εμπιστεύεται. Η ένταξη της εταιρείας στο δίκτυο μελών της Global Sustain, ως Elite Member, αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς τη βιωσιμότητα, θέτοντας παράλληλα τη βάση για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων στα κριτήρια ESG (Environmental, Social & Governance).

Η Global Sustain παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων υποστηρίζοντας τα μέλη του δικτύου της να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους με βάση το τρίπτυχο οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική υπευθυνότητα και περιβαλλοντική ευθύνη (triple bottom line). Ακόμη, προσφέρει καινοτόμες διαδικτυακές και off-line υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την εταιρική ευθύνη, τις ESG επενδύσεις και την υπεύθυνη χρηματοδότηση. Συνοπτικά, αυτά είναι τα κυριότερα οφέλη τα οποία στοχεύει να αποκομίσει η IMPACT συμμετέχοντας ενεργά στο δίκτυο της Global Sustain και στις δράσεις της.