Η Chiesi Hellas, με δυναμική παρουσία στην Ελληνική Φαρμακευτική αγορά, εμπιστεύεται στην IMPACT  την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των παραστατικών της στην εφαρμογή myDATA της ΑΑΔΕ ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της με τη λύση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης Paperless connect.

Με την επιλογή αυτή, η Chiesi Hellas επωφελείται από τον συνδυασμό της φορολογικής υποχρέωσης ενημέρωσης της εφαρμογής myDATA με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.Επιλέγοντας την  Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, επιτυγχάνει την πλήρη κατάργηση του χάρτινου έντυπου τιμολογίου και την αυτοματοποιημένη και οργανωμένη αποστολή και παραλαβή του ηλεκτρονικά.

Ουσιαστικά, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών της, προχωράει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην διαδικασία άυλης ηλεκτρονικής αποστολής των τιμολογίων που η επιχείρηση εκδίδει προς τους πελάτες της μέσω ασφαλούς και οργανωμένης υπηρεσίας.

Αυτό, μεταξύ άλλων, προσφέρει στην εταιρεία εύκολη και γρήγορη διασύνδεση πελατών ή προμηθευτών, σημαντική μείωση κόστους: μέσω της κατάργησης αναλωσίμων και εκτύπωσης και συμβάλει ενεργά στη μείωση κατανάλωσης χαρτιού μειώνοντας στο ελάχιστο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας τις καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις της πλατφόρμας WeDoConnect που αποτελεί έναν ενιαίο αξιόπιστο κόμβο διασύνδεσης με βάση τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίας-ISO 27001:2013).