Η Alpha Αστικά Ακίνητα, Εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank, ιδρύθηκε το 1942. Κύριο αντικείμενό της είναι η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της και τρίτων πελατών, η εκπόνηση εκτιμήσεων, η παροχή τεχνικών συμβουλών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών αξιοποιήσεως ακινήτων (εταιριών, ιδιωτών, οργανισμών, ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ).  H ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ είναι Eταιρεία εισηγμένη  στο Χ.Α.Α από τον Ιούνιο του 1999.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών της, η Alpha Αστικά Ακίνητα, προχωράει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και επιλέγει τη λύση myDATAconnect της IMPACT, για την αυτόματη διαβίβαση των ηλεκτρονικών παραστατικών της στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Με την επιλογή της λύσης myDATAconnect της IMPACT, η Alpha Αστικά Ακίνητα επιτυγχάνει πολλαπλά οφέλη όπως: την αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών και των φορολογικών στοιχείων σε ένα κεντρικό σύστημα για εύκολη αναζήτηση, την αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή όποιων παραστατικών επιθυμεί στους πελάτες μέσω ασφαλούς και εύχρηστης πλατφόρμας με άμεση και εγγυημένη παράδοση καθώς και την αυθεντικοποίηση και πιστοποίηση της ακεραιότητας των εκδιδομένων παραστατικών από την υπηρεσία της IMPACT χωρίς τη χρήση άλλου μέσου ή εξοπλισμού.