Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα τεχνολογίας, επέλεξε τη λύση myDATA Connect της IMPACT για την αυτόματη διαβίβαση των ηλεκτρονικών παραστατικών, στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες λύσεις αυτόματης διαχείρισης και ηλεκτρονικής τιμολόγησης της IMPACT που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια.

Με αυτή την απόφαση της, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στην IMPACT επεκτείνοντας την υφιστάμενη συνεργασία.

Με τη λύση myDATA connect, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE απολαμβάνει σημαντικά οφέλη όπως είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, η αυτοματοποίηση στη διαχείριση των παραστατικών και η βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, προχωρώντας γρηγορότερα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.