Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, την δυνατότητα λήψης και διαχείρισης ηλεκτρονικών τιμολογίων, B2G, από το Ελληνικό δημόσιο. Αντίστοιχα έργα έχουν ήδη υλοποιηθεί επιτυχώς στην Ευρώπη με παράλληλη επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2G σε χώρες όπως Νορβηγία, Γαλλία και Ιταλία. Είναι ενδεικτικό ότι στην Ιταλία το ποσοστό ηλεκτρονικών τιμολογίων προς το δημόσιο έχει φτάσει σχεδόν στο 95%.
Στην Ελλάδα ξεκίνησε η μελέτη και η υλοποίηση του το 2019-2020, με την συμμετοχή φορέων του Ελληνικού Δημοσίου και των μεγαλύτερων παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Αποτέλεσμα της ανάλυσης ήταν η διαμόρφωση του Ελληνικού μορφότυπου, το οποίο είναι μια προσαρμογή του Ευρωπαϊκού τιμολογίου στα Ελληνικά δεδομένα.
Τα οφέλη από την συμμετοχή στο B2G για μια εταιρεία είναι πολλαπλά και επεκτείνονται κατά πολύ πέρα από το προφανές πλεονέκτημα της αποφυγής του έγχαρτου τιμολογίου. Ένας προμηθευτής δημοσίου, με την αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου προς μια αναθέτουσα αρχή, γνωρίζει άμεσα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τιμολόγιο του, εν παραδείγματι, αν παρελήφθη, αν έγινε αποδεκτό, αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που χρήζει διαχείρισης, αν ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του και βρίσκεται στην διαδικασία πληρωμής.
Με κάποιες αρχικές μετρήσεις φαίνεται ότι ο κύκλος ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου σε σχέση με ένα έγχαρτο τιμολόγιο, από την αποστολή μέχρι την πληρωμή έχει βελτιωθεί κατά 70-80% γεγονός που αποφέρει άμεσα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα στις εταιρείες ενώ παράλληλα μειώνει και όλο το διαχειριστικό κόστος που είχαν μέχρι τώρα.
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G σύντομα θα αποτελεί μια πραγματικότητα για όλους μας μέσα στην οποία θα δυνάμεθα να καινοτομούμε με νέες υπηρεσίες που θα διευκολύνουν όλο και περισσότερο την επιχειρηματική μας καθημερινότητα.