Η εταιρεία Menarini Diagnostics με καινοτόμες λύσεις στην αγορά των In Vitro Διαγνωστικών και ανάπτυξη διαγνωστικών συστημάτων και αντιδραστηρίων υψηλής τεχνολογίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, εμπιστεύτηκε τις ολοκληρωμένες λύσεις της IMPACT για την αυτόματη διαβίβαση των ηλεκτρονικών παραστατικών της, στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αποθήκευσης των παραστατικών της.

Με τη λύση myDATA connect, η Menarini Diagnostics απολαμβάνει σημαντικά οφέλη όπως είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, η αυτοματοποίηση στη διαχείριση των παραστατικών και η βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, προχωρώντας γρηγορότερα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Μέσω της χρήσης της εφαρμογής Archiving και της υπηρεσίας Paperless Connect τα παραστατικά αρχειοθετούνται και καταχωρούνται αυτόματα και χωρίς σφάλματα στα συστήματα της εταιρείας. Με τις λύσεις της IMPACT, δεν απαιτείται πλέον η εκτύπωση και η αρχειοθέτηση έντυπων παραστατικών ενώ παράλληλα μειώνεται ο χρόνος που χρειάζεται για τον έλεγχο και την τελική καταχώρηση τους.

Η εταιρεία Menarini Diagnostics πιστή στο όραμα του διαρκούς εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης σύνθετων επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω των παραπάνω λύσεων ενισχύει ακόμα περισσότερο την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της, μέσω της υιοθέτησης “πράσινων” πολιτικών που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.