Η MATTEL ΑΕΒΕ, θυγατρική εταιρεία του κολοσσού της παγκόσμιας βιομηχανίας παιχνιδιών, MATTEL Inc., εμπιστεύτηκε τις ολοκληρωμένες λύσεις της IMPACT για την αυτόματη διαβίβαση των ηλεκτρονικών παραστατικών της στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αποθήκευσης των παραστατικών της.
Με τη λύση myDATA Connect, η MATTEL ΑΕΒΕ απολαμβάνει σημαντικά οφέλη όπως είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, η αυτοματοποίηση στη διαχείριση των παραστατικών και η βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, πραγματοποιώντας ένα ακόμη βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.