Η εταιρεία Kerakoll, διεθνής ηγέτης στον κόσμο του GreenBuilding με λύσεις που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο, εμπιστεύτηκε τις ολοκληρωμένες λύσεις της IMPACT για την αυτόματη διαβίβαση των ηλεκτρονικών παραστατικών της, στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αποθήκευσης των παραστατικών της.

Με τη λύση myDATA Connect, η Kerakoll απολαμβάνει σημαντικά οφέλη όπως είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, η αυτοματοποίηση στη διαχείριση των παραστατικών και η βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, προχωρώντας γρηγορότερα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ενισχύοντας ήδη την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της με τη λύση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης Paperless Connect, δεν απαιτείται πλέον η εκτύπωση και η αρχειοθέτηση έντυπων παραστατικών ενώ παράλληλα μειώνεται ο χρόνος που χρειάζεται για τον έλεγχο και την τελική καταχώρηση τους.
Με την επιλογή αυτή, η Kerakoll επωφελείται από τον συνδυασμό της φορολογικής υποχρέωσης ενημέρωσης της εφαρμογής myDATA με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και επιτυγχάνει την πλήρη κατάργηση του χάρτινου έντυπου τιμολογίου και την αυτοματοποιημένη και οργανωμένη αποστολή και παραλαβή του ηλεκτρονικά.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας τις καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις της πλατφόρμας WeDoConnect που αποτελεί έναν ενιαίο αξιόπιστο κόμβο διασύνδεσης με βάση τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίας-ISO 27001:2013).