Η εταιρεία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ σε συνεργασία με την εταιρεία IMPACT προχώρησε στην υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος ψηφιοποίησης σύνθετων επιχειρησιακών διαδικασιών που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων της εταιρείας με τους συνεργάτες της, στην αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών, και στην μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Ο κ. Σάββας Τορτοπίδης, Chief Digital Officer της ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, δηλώνει: “Eν μέσω μίας δύσκολης περιόδου για όλους, όπου οι ανέπαφες συναλλαγές λόγω της πανδημίας COVID-19 καθίστανται πιο απαραίτητες από ποτέ, προχωρήσαμε σε σημαντικές αλλαγές στο τρόπο παραλαβής, αρχειοθέτησης και καταχώρησης ηλεκτρονικών παραστατικών προμηθευτών της αξιοποιώντας τις υπηρεσίες Archiving, Paperless Connect και EDI Connect κρατώντας έτσι τους συνεργάτες αλλά και τους εργαζομένους μας ασφαλείς.

Ένας τεράστιος αριθμός εισερχόμενων παραστατικών, καταχωρούνται καθημερινά άμεσα και χωρίς σφάλματα στα συστήματά μας, ενώ τα ηλεκτρονικά τους αντίγραφα, παραμένουν αρχειοθετημένα και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υπάρχει πλέον η ανάγκη για την αρχειοθέτησή τους σε έντυπη μορφή.

Επιπρόσθετα με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Balance Connect καταφέραμε να μειώσουμε δραματικά το χρόνο που απαιτείται για την συμφωνία καρτέλας με τους προμηθευτές μας εντοπίζοντας άμεσα, μέσω της υπηρεσίας, τις διαφορές ή/και τις ελλείψεις που συχνά παρατηρούνται μεταξύ των λογιστικών μας εγγραφών κάτι που βοηθά σημαντικά στον καλύτερο προγραμματισμό των πληρωμών μας και στον ταχύτερο προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών μας αποτελεσμάτων.

Το ταξίδι του ψηφιακού μας μετασχηματισμού ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν και εξακολουθεί να παραμένει μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Στόχος μας ήταν και παραμένει η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Σε αυτό το ταξίδι είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που έχουμε ένα συνεργάτη σαν την IMPACT συνοδοιπόρο και βοηθό σε κάθε μας προσπάθεια”.