Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Β.Ε.Ε (Ελληνική Ζύμη)
μία από τις κορυφαίες εταιρίες παραγωγής και διανομής προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επέλεξε την IMPACT ως συνεργάτη στο ταξίδι του ψηφιακού της μετασχηματισμού στην περιοχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
προσφέροντας στους πελάτες της, ασφάλεια και διαφάνεια στις συναλλαγές τους .
Η εταιρία προχώρησε στην επέκταση της χρήσης της υπηρεσίας EDI Connect και την εφαρμογή
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με συνεργάτες της σε περισσότερες πλέον από 25 χώρες.