Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου η IMPACT διοργάνωσε ακόμη ένα δωρεάν Webinar με τίτλο «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Δημόσιο: πλήρης οδηγός για την υποχρεωτικότητα». Κατά την διάρκεια του Webinar μας δόθηκε η ευκαιρία να εμβαθύνουμε και να αναλύσουμε τόσο το θεσμικό πλαίσο που περιβάλει την υποχρεωτικότητα αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του Δημοσίου, όσο και τη λύση που προσφέρει η IMPACT για αυτήν τη νέα πρόκληση για τις επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια του Webinar, η ομάδα έμπειρων συνεργατών μας, συγκεκριμένα ο κ. Γιάννης Τριανταφύλλου, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων, και ο κ. Δημήτρης Κωστούλας, Commercial Director της IMPACT, ανέλυσαντις σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι προμηθευτές του δημόσιου τομέα κατά την εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ακόμη, συζητήθηκε η σημασία των αποτελεσματικών λογιστικών πρακτικών, καθώς και η ανάγκη για ισχυρή τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη της διαδικασίας.

Επιπλέον, οι εισηγητές μας παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, τα εργαλεία και τις στρατηγικές που μπορούν να εξορθολογήσουν τη ροή εργασιών τιμολόγησης, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση και ελαχιστοποιώντας τα λάθη. Έτσι, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση του ρυθμιστικού τοπίου και να ανακαλύψουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση στον δημόσιο τομέα.

Παρακολουθήστε δωρεάν το Webinar σε μαγνητοσκόπηση στο κανάλι της IMPACT στο YouTube και μη χάσετε την ευκαιρία να ενισχύσετε τις γνώσεις σας και να παραμείνετε μπροστά σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο τομέα.