Η Information Systems Impact & η Retail@Link, προχώρησαν σε διαδικασία roaming των υπηρεσιών τους i connect και Data@Link για την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI).

Η κίνηση αυτή αποτελεί σημείο σταθμό καθώς αποτελεί τον προπομπό στην διεύρυνση των Roaming υπηρεσιών μεταξύ των κορυφαίων παρόχων στην χώρα, όχι μονάχα στην Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Παραστατικών αλλά και στον τομέα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (e-invoicing) στο άμεσο μέλλον.

Στόχος της δυναμικής αυτής διασύνδεσης roaming, είναι να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις την εύκολη εξάπλωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής παραστατικών που ανταλλάσσονται μεταξύ εκδοτών & παραληπτών (π.χ. EDI Τιμολόγια, παραγγελίες, Δελτία Αποστολής κτλ) διευκολύνοντας και απλοποιώντας την μεταξύ τους διασύνδεση, ανεξαρτήτως παρόχου που μπορεί να χρησιμοποιούν.

Με την εφαρμογή της EDI Τιμολόγησης, αξιοποιούνται οι δύο μεγαλύτερες κοινότητες ελληνικών επιχειρήσεων που ήδη απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της καθώς προσφέρεται άμεση μείωση του κόστους και του διαχειριστικού χρόνου για τις ελληνικές επιχειρήσεις-χρήστες βελτιστοποιώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα τους.

Η διαδικασία της διασύνδεσης roaming μεταξύ των δύο Παρόχων είναι απόλυτα διαφανής για τις επιχειρήσεις που την αξιοποιούν, αποφεύγει επιπλέον κόστη διασύνδεσης με τους εμπορικούς εταίρους τους και αξιοποιεί ένα ασφαλές περιβάλλον επικοινωνίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι συμβατές με την υπάρχουσα και την αναμενόμενη φορολογική νομοθεσία.

Όπως δηλώνουν ο Δ. Σύμβουλος της Impact Information Systems, William Δράκος & η Δ. Σύμβουλος της Retail@Link, Britta Balden “Κοινό μας όραμα είναι η εξάπλωση της ιδέας του roaming των υπηρεσιών για την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων EDI και στις υπηρεσίες e-invoicing για την μέγιστη προσφορά προστιθέμενης αξίας στην ελληνική αγορά. Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε λύσεις που αποδεδειγμένα μειώνουν τα λειτουργικά κόστη και βελτιστοποιούν τις εσωτερικές λειτουργίες. Από πλευράς μας οφείλουμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό!»