Η Uni Systems, με βάση την εμπεριστατωμένη εμπειρία της και τις δυνατότητες του Data Center της, ανακοινώνει τη διάθεση υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αρχειοθέτησης Παραστατικών. Δεδομένου ότι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση επιτρέπεται στην Ελλάδα από το 2006 (ΠΟΛ 1049 / 21-03-2006), ο αριθμός των επιχειρήσεων που επιλέγουν να υιοθετήσουν τη λύση ηλεκτρονικής διακίνησης παραστατικών αυξάνεται συνεχώς λόγω της άμεσης επιστροφής της επένδυσης που πραγματοποιείται με την εφαρμογή της.
Η νέα υπηρεσία που διαθέτει η Uni Systems, βασίζεται στο λογισμικό Archiving /Paperless Connect της εταιρείας Impact, η οποία είναι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα και επίσημος συνεργάτης της Uni Systems.
Η διατιθέμενη λύση επιτρέπει την έξυπνη αποστολή των άυλων και ηλεκτρονικών τιμολογίων (αυτοματοποιημένα μέσω web ή με email), αρχειοθετώντας παράλληλα αυτόματα τα σχετικά παραστατικά και παρέχοντας τη δυνατότητα εύκολης ανάκτησής τους, βάσει των πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.
Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του Data Center της Uni Systems, ενός από τα πλέον σύγχρονα και ασφαλή της ελληνικής αγοράς, με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, αδιάλειπτη παροχή ρεύματος, σύστημα πυροπροστασίας για πυρανίχνευση και πυρόσβεση υψηλών προδιαγραφών, συστήματα ελέγχου φυσικής πρόσβασης και 24Χ7Χ365 εποπτεία.
Το άμεσο όφελος που προκύπτει για την επιχείρηση από την υιοθέτηση της λύσης, είναι καταρχάς η δραματική μείωση του κόστους αποστολής και φύλαξης των παραστατικών, ενώ στα επιπλέον οφέλη συγκαταλέγονται η άμεση και ασφαλής παράδοση των παραστατικών και η μείωση του χρόνου που απαιτείται για την αναζήτησή τους, σε σχέση με ένα σύστημα φυσικής αρχειοθέτησης.