Η επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και όπως οι ζωντανοί οργανισμοί, έτσι και αυτή, χρειάζεται να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί. Για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να υιοθετήσει εκείνη την στρατηγική που θα της αποδώσει, το απαραίτητο για την επιβίωση και ανάπτυξη της στοιχείο… την Κερδοφορία!

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και η Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση είναι στρατηγικές λύσεις σκοπός των οποίων είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών ώστε οι επιχειρήσεις να οδηγηθούν σε κερδοφορία.
Οι λύσεις της Impact, Paperless Connect και Archiving Connect αντίστοιχα, με λειτουργίες όπως:

 • Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση του συνόλου ή τμήματος των παραστατικών που εκδίδει η επιχείρηση
 • Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων που λαμβάνει η επιχείρηση
 • Επιλογή της επιχείρησης για το ποια τιμολόγια, σε ποιους πελάτες θέλει να αποστείλει άυλα και ηλεκτρονικά
 • Αυτοματοποιημένη Επισύναψη και Αποστολή Αρχείων (π.χ. Αναλυτικές Χρεώσεις) με τα τιμολόγια
  Υποστήριξη Εσωτερικών Διαδικασιών (Workflow)
 • Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση και Σύνδεση των υπογεγραμμένων παραστατικών (π.χ. Δελτία Αποστολής) στα τιμολόγια που αναφέρονται.

Και με βασικά χαρακτηριστικά την:

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ: της διαδικασίας αρχειοθέτησης ή/και τιμολόγησης καθώς αυτοματοποιείται και παρέχεται η γνώση της παραλαβής των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους πελάτες
 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ: από την υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή (δεν επηρεάζονται τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα)
 • ΕΥΕΛΙΞΙΑ: από την δυνατότητα σταδιακής εφαρμογής
 • ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ: τόσο με την Ελληνική Νομοθεσία όσο και με τις λειτουργίες των χρηστών (συνεχίζουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο)
 • ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ: του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, μέσω της άμεσης και οργανωμένης αναζήτησης και ανάκτησης των αρχειοθετημένων τιμολογίων αλλά και με τους χρήστες να εξοικονομούν χρόνο από τις καθημερινές εργασίες,

προσφέρουν μια πληθώρα ωφελειών με βασικότερη την Εξοικονόμηση λειτουργικού Κόστους από την σημαντική μείωση ή και κατάργηση της εκτύπωσης των τιμολογίων (χαρτί, toner κτλ), της αποστολής τους και του Χρόνου διαχείρισης τους αλλά και από την κατάργηση της φυσικής αρχειοθέτησης (κλασέρ, αποθήκες κτλ).
Στην εποχή που και οι δημόσιοι φορείς πιστεύουν ότι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι ένα βασικό κλειδί για την μείωση του κόστους, την αύξηση της διαφάνειας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και προωθούν την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ως εργαλείο ανάπτυξης και κερδοφορίας, δεν υπάρχει λόγος να μην προχωρήσετε στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση!
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας ή με το Δίκτυο Συνεργατών μας για την παρουσίαση του τρόπου που θα επιτύχετε την σημαντική Εξοικονόμηση Κόστους και Βελτιστοποίηση στις λειτουργικές διαδικασίες σας!